Kosten ISO 9001 certificering prijsindicaties

ISO 9001 certificering kosten ervaringscijfers

Het totale kostenplaatje voor de investering in ISO 9001 certificering bestaat uit:

  1. advieskosten / invoeringskosten;
  2. certificatiekosten; en
  3. onderhoudskosten ISO 9001 certificaat

De hier volgende prijsindicatie’s zijn ervaringscijfers voor de investering in de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering.
Voor uw specifieke situatie kunt u onderaan deze pagina direct de kosten opvragen. Wij kunnen in een vrijblijvend gesprek ook het totale kostenplaatje voor advieskosten, certificatiekosten en onderhoudskosten inschatten.

De kosten voor de ISO 14001 milieuzorg norm zijn vergelijkbaar. De advieskosten (kosten voor het opzetten) voor ISO 27001 informatieveiligheid en de kosten voor de ISO 45001 arbomanagement vergen een informatief gesprek voordat we deze kosten kunnen inschatten.

ISO 9001 certificering invoeringskosten prijsindicaties

Een prijsindicatie voor de invoeringskosten / opbouwkosten voor ISO 9001 certificering bedraagt voor een bedrijf van 2 tot 20 werknemers vanaf  € 2.200,= euro tot circa. € 3.900,= euro, exclusief BTW en reiskosten. De exacte kosten die wij berekenen voor de offerte is afhankelijk van de complexiteit van uw organisatie.

Bij een organisatie van 40 to 50 werknemers is de prijsindicatie voor advieskosten en opzet van uw ISO 9001 certificering totaal circa €5.500,= euro exclusief BTW en reiskosten.

Bij 100 werknemers is €12.000,= euro exclusief BTW een goede indicatie voor het bedrag u moet investeren in de opbouw van het kwaliteitssysteem.
De opbrengsten die daar tegenover deze investering staan zijn ten eerste meer opdrachten. Daarnaast zijn er de kostenbesparingen en meer winst door efficiencywinst en meer doelgerichtheid van uw organisatie.

Een specifieke offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering voor uw organisatie kunt u hieronder aanvragen.

Kosten tijdbesteding

De kosten voor tijdbesteding zijn vrijwel nihil. De zaken die we in interviews vragen kosten u geen tijd. Dit zijn dingen die u als manager in de loop van de tijd toch wel bedenkt en daar zo nodig actie op onderneemt.
De tijdsbesteding is dus minimaal.
De tijdsbeparing voor U en dus besparing op kosten is het resultaat van de ISO 9001 "Best Practices" en onze werkwijze waarbij we met de ISO 9001 regels zo mogelijk meer structuur aanbrengen in de voor het leidinggeven benodigde informatie.

ISO 9001 certificatiekosten en onderhoudskosten

De certificatiekosten voor de certificatie audit inclusief de certificaatkosten voor de ISO 9001 norm door een onafhankelijke certificerende instelling (CI) na de opbouw van uw systeem beginnen bij ca. 2100,= euro.

De onderhoudskosten zijn afhankelijk van de beschikbare kennis en tijd in uw organisatie. De onderhoudskosten zijn ook afhankelijk van een efficiënt en praktisch ingericht managementsysteem.

Advieskosten ISO 9001 certificering - offerte

Onze advieskosten? Wij geven u altijd een vaste prijs zonder meer of minderkosten.
U kunt heel eenvoudig een prijsopgave voor deze advieskosten (of een eerste gesprek) aanvragen via ons offerteaanvraagformulier. Datis de snelste manier om alle info over alle nodige investeringen te verzamelen!

Klik hier voor een offerte, een vrijblijvend gesprek of meer info over ISO 9001 kosten:

 Offerte advieskosten ISO 9001 certificering of gesprek aanvragen.