Kosten ISO 9001 certificering prijsindicaties

ISO 9001 certificering kosten ervaringscijfers

Het totale kostenplaatje voor de investering in invoering en implementatie van ISO 9001 certificering bestaat uit:

  1. ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering advieskosten / invoeringskosten;
  2. ISO 9001 certificering certificatiekosten voor het kwaliteitssysteem; en
  3. onderhoudskosten van het gecertificeerde ISO 9001 kwaliteitssysteem.

De hier volgende prijsindicatie’s zijn ervaringscijfers voor de investering in de kosten voor invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering.
De ISO 9001 certificering kosten voor de implementatie van kwaliteitsmanagement in uw specifieke situatie kunt u onderaan deze pagina direct opvragen. Wij kunnen in een vrijblijvend gesprek ook het totale kostenplaatje voor advieskosten, certificatiekosten en onderhoudskosten voor ISO 9001 certificering inschatten.

De kosten voor de introducering van ISO 14001 certificering voor milieuzorg in uw organisatie zijn vergelijkbaar. De advieskosten (kosten voor het opzetten) voor certificering van ISO 27001 informatieveiligheid en de kosten voor de ISO 45001 certificering van arbomanagementsystemen vergen een informatief gesprek voordat we deze kosten kunnen inschatten.

ISO 9001 certificering invoeringskosten / advieskosten prijsindicaties

Een prijsindicatie voor de invoeringskosten / advieskosten voor ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering bedraagt voor een bedrijf van 2 tot 20 werknemers vanaf  € 2.200,= euro tot circa. € 3.900,= euro, exclusief BTW en reiskosten. De exacte ISO 9001 certificering advieskosten die wij berekenen in een offerte is afhankelijk van de complexiteit van uw organisatie en van het aantal werknemers.

Bij een organisatie van 40 tot 50 werknemers is de prijsindicatie voor advieskosten en opzet van uw ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering totaal circa €5.500,= euro exclusief BTW en reiskosten.

Bij 100 werknemers is €12.000,= euro exclusief BTW een goede prijsindicatie voor de kosten die u moet investeren in ISO 9001 certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Naast deze prijsindicatie voor kosten zijn er ook opbrengsten van ISO 9001 certificering. De opbrengsten die tegenover deze investering staan zijn ten eerste meer opdrachten, verder zijn er de kostenbesparingen en meer winst door efficiency besparingen en meer doelgerichtheid van uw organisatie.

Een specifieke offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering voor uw organisatie kunt u hieronder aanvragen.

Kosten tijdbesteding ISO 9001 certificering

De kosten voor tijdbesteding aan het invoeren van kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 certificering zijn vrijwel nihil. De zaken die we in interviews vragen kosten u geen tijd. Deze vragen en antwoorden zijn zaken die u als manager in de loop van de tijd toch wel bedenkt en daar zo nodig actie op onderneemt.
De tijdsbesteding is dus minimaal.
De tijdsbesparing voor U en dus besparing op kosten is het resultaat van de ISO 9001 "Best Practices" en onze werkwijze waarbij we met de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering-regels zo mogelijk meer structuur aanbrengen in de voor het leidinggeven benodigde informatie.

ISO 9001 certificatiekosten en onderhoudskosten

De certificatiekosten voor de certificatie audit inclusief de certificaatkosten voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagement-norm door een onafhankelijke certificerende instelling (CI) na de opbouw van uw systeem beginnen bij ca. 2100,= euro.

De onderhoudskosten zijn afhankelijk van de beschikbare kennis en tijd in uw organisatie. De onderhoudskosten zijn ook afhankelijk van een efficiënt en praktisch ingericht managementsysteem.

Vraag meer informatie of een vrijblijvende offerte

Onze advieskosten voor de invoering van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem? 
U kunt heel eenvoudig meer informatie of een offerte voor de invoeringskosten (of een eerste gesprek) aanvragen via ons offerte-aanvraagformulier. Dat is de snelste manier om alle info over alle nodige investeringen voor ISO 9001 certificering te verzamelen! Wij geven u altijd een vaste prijs voor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering zonder meer of minderkosten.

Klik hieronder voor een offerte, een vrijblijvend gesprek of meer info over ISO 9001 certificering invoeringskosten:

 Offerte advieskosten ISO 9001 certificering of gesprek aanvragen.