Interne audit ISO 9001

Interne audit ISO 9001

Een interne audit is een systematische evaluatie en beoordeling van de processen, activiteiten en procedures binnen een organisatie. Het hoofddoel van een interne audit is om de effectiviteit van interne controles te beoordelen, naleving van beleid en regelgeving te verifiëren, risico's te identificeren en aanbevelingen te doen voor verbetering. Deze audits worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel binnen de organisatie of door externe auditoren en zijn bedoeld om het management te helpen bij het verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit en naleving van de organisatie.