ISO certificering audits

ISO 9001 certificering goed invoeren

ISO 9001 certificering op de juiste manier invoeren vereenvoudigt voor u de weg naar succes. De ISO certificering eisen zijn vastgelegd in de ISO certificeringsnorm.
Nog niet gecertificeerde bedrijven denken dat ISO 9001 kwaliteitssysteemcertificering de organisatie op de kop zet. Een niet gecertificeerd bedrijf kan echter met ISOmanagement als adviseur heel eenvoudig de overstap naar ISO 9001:2015 maken. Het ISO certificaat behalen is dan een kwestie van enkele weken. Organisatie-aanpassingen komen zelden voor.
De manier waarop dit kan worden bereikt is gelegen in de manier waarop "Kwaliteitscentrum bv" adviesbureau u meeneemt op weg naar het ISO 9001 certificaat.

Certificering audit door geaccrediteerde CI

De ISO certificatie audit door een geaccrediteerde CI (Certificatie Instelling) volgens de ISO 9001 certificeringsnorm eisen is bedoeld om door een juiste organisatiestructuur uw gecertificeerd bedrijf beter te laten presteren. De normeisen zijn bedoeld om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Een goed ingevoerd ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem voldoet tenminste aan de volgende eisen:

  • het zorgt er al tijdens de ISO 9001 certificering voor dat uw medewerker zich door dit kwaliteitssysteem gesteund voelt.  
  • de ISO certificeringsnorm eisen zorgen er voor dat u en uw organisatie de ruimte hebben om -binnen grenzen- uw en zijn/haar eigen keuzes te maken.
  • ISO 9001 certificering werkt kosten verlagend.

Kosten ISO 9001 certificering?

Voor een prijsindicatie voor de kosten van ISO certificering volgens de ISO 9001 norm of ISO 14001 of 27001, ga naar>> kosten van ISO 9001 certificering.
Voor een offerte of een informatief gesprek ga naar >> kosten ISO 9001 14001 of 27001 certificering.