ISO certificering norm eisen

ISO certificatie

Wat is certificering? Certificering en een certificaat behalen betekent dat je moet voldoen aan de eisen van een norm of standaard. Een organisatie moet worden gecertificeerd via een geaccrediteerde certificatie-audit. Een organisatie certificeren voor NEN-EN ISO 9001:2015 wordt door een onafhankelijk geaccrediteerd certificatie-bureau uitgevoerd die zelf moet voldoen aan de voorwaarden van een schema. 

ISO certificatieinstelling

Certificatie voor ISO 9001 houdt in dat een geaccrediteerde certificatie-instelling met een certificatieaudit onderzoekt of het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Tijdens de certificatie door een ISO-9001-certificatie-instelling kunnen wij aanwezig zijn bij de audit om eventuele lastige vragen van de certificatie-auditor te beantwoorden zodat u snel en zonder complicaties gecertificeerd wordt. Om een certificatie uit te laten voeren moet u met een ISO 9001 certificatie instelling een contract voor 3 jaar sluiten.

ISO 9001 Certificering normeisen voor organisatieverbetering

ISO verzorgt de standaard certificering normen die verplicht zijn voor  bijvoorbeeld de invoering van ISO 9001 managementsystemen. Certificering en certificatie helpt om meer structuur in uw organisatie aan te brengen. ISO 9001 certificering is bovendien een goede richtlijn voor het verbeteren van uw product of dienst.

De nieuwe ISO's, de ISO 9001-2015 en de ISO 14001-2015 (milieuzorg) zijn, nóg meer dan daarvoor, gericht op het management van deze verbeteringen.
Meer over ISO 9001 >>  ISO 9001 in het kort.

Norm eisen en kwaliteit

ISO 9001-kwaliteitsmanagement invoeren is eigenlijk gewoon bedrijfsvoering aanpassen aan wat we noemen “Best Practices”. De term kwaliteitsmanagementsysteem raakt dan ook steeds meer in onbruik. Na de 9001:2008 norm is nu de nieuwste versie 9001:2015 beschikbaar.
In de nieuwe ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 normen verschuift het zwaartepunt van het moeten voldoen aan de de eisen van kwaliteitsmanagement naar de verplichting om het managen van de bedrijfsvoering op een gedisciplineerde wijze uit te voeren. De eisen van ISO 9001 gaan voortaan dus meer over bedrijfsvoering en over management waarbij de kwaliteit van het product slechts een onderdeel is van dit geheel.

Certificering klanttevredenheid referenties

Ná het invoeren van de ISO certificering volgens de ISO 9001-norm nog vragen?
U kunt altijd bij ons terecht en u mag altijd vragen stellen. Onze service stopt niet na een externe audit en het behalen van het ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat.
ISO 9001-klanttevredenheid is een van onze belangrijkste doelen.
Onze klanttevredenheid is dan ook zeer hoog. Vele ISO 9001 gecertificeerde klanten willen daarvoor borg staan.

Certificaat invoeringskosten MKB  en ZZP

De ISO certificering invoeringskosten voor ISO 9001, zijn voor MKB en ZZP zijn afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie. De kosten voor deze investering zijn als volgt:
Wij zetten een compleet ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem voor een ZZP-er op voor
€ 2.100,= ex. BTW en reiskosten. 
De kosten om een ISO 9001 certificering op te zetten voor een MKB bedrijf van 100 man bedragen ca € 9.000,= exclusief BTW en exclusief reiskosten en moet u voor een aanbesteding een certificaat laten zien dan kan dat ook vrij snel.
Meer info over kosten voor MKB en ZZP vindt u hier >> kosten ISO 9001 MKB en kosten ISO 9001 ZZP

Kosten ISO certificering als investering

De kosten voor de ISO 9001 certificering zijn een goede investering. Het levert u meer structuur en mogelijkheid tot acquisitie bij grotere klanten.
Kwaliteitscentrum verzorgt de ISO 9001 certificering invoering voor u tegen vaste kosten. U weet van te voren welk bedrag op de factuur staat.

ISO 9001 certificering accreditatie en certificatie kosten

Kwaliteitscentrum informeert u graag over ISO 9001 certificering kosten, accreditatie, kwaliteitsmanagement systemen, audits, en begeleiding tijdens audits, accreditatie, ISO 9001 certificatie en nog veel meer.

Een offerte voor de kosten van ISO 9001-certificering invoeren vraagt u hier aan >> offerte kosten ISO 9001 certificering