Kosten ISO 9001 certificering 
Kwaliteitscentrum

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationaal erkende en wereldwijd toegepaste norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De International Standardization Organization (ISO) coördineert de ontwikkeling van een groot aantal normen en standaarden voor producten diensten en managementsystemen. De nieuwste versie, de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie kwaliteitsmanagement standaard geeft aanwijzingen en richtlijnen voor verbetering van kwaliteit van producten, optimalisatie van diensten en een praktische benadering van (kwaliteits)management in organisaties. Tegenover de investering in uitgaven en kosten in geld en tijd voor de ISO 9001 certificering en een succesvol certificatietraject en het behalen van het ISO 9001 certificaat staan grote voordelen en opbrengsten.

ISO 9001 certificering voor betere resultaten

ISO normen herzien

De ISO 9001 is de ook in Nederland meest bekende en meest erkende en geaccepteerde norm, uitgegeven door de International Standardization Organization in Zwitserland.
Ook de wereldwijd bekende standaarden ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001 zijn door deze Internationale Standardiatie Organisatie ontwikkeld en worden periodiek verbeterd aangepast of herzien.
De ISO 9001:2008 versie is sinds 2015 herzien naar de nu actuele ISO 9001:2015.
De ISO 14001 en de 27001 zijn herzien naar de nu geldende 14001:2015 en 27001:2015.
De ISO 45001:2018 is nieuw en vervangt de oude OHSAS 18001.
De veelgevraagde registraties in de oude normen zijn nu niet meer nodig waarmee de nadelen (meer kosten) van ISO 9001 certificering verdwenen zijn en de voordelen en opbrengsten nu voor iedere organisatie duidelijk worden.

Kwaliteitsmanagementsystemen - PDCA circle

PDCA - Plan Do Check ACT - Deming circle

De ISO 9001 standaard is onderdeel van de ISO 9001 normen-serie voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een kwaliteitsmanagementsysteem zorgt een organisatie voor kwaliteit van producten, diensten EN voor kwaliteit van de organisatie. Kwaliteit van de organisatie volgens ISO 9001:2015 houdt in dat de organisatie zichzelf continu verbetert, werkwijzen en processen optimaliseert en daarmee de kansen op continuïteit van het bedrijf vergroot.
Een ISO 9001 kwaliteitssysteem geeft regels en aanwijzingen hoe die continue verbetering kan worden bereikt.
De uitgaven voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering leveren winst op omdat ISO 9001 is gebaseerd op de PDCA - circle van Deming (PDCA = Plan Do Check Act), door het resultaat van een Planning en de daarop gevolgde Do-acties te Checken/controleren en zo nodig nieuwe Acties te nemen worden echte voordelen bereikt.
ISO 9001 vraagt ook van de leiding management en werknemers om het creëren en hanteren van maatregelen waarmee die continue verbetering kan worden geborgd zodat in een organisatie niet telkens opnieuw dezelfde soort fouten worden gemaakt en een kostenvermindering blijvend zal zijn.

Kosten ISO 9001 certificering


De invoeringskosten voor het invoeren en certificeren van de ISO 9001 normeisen voor certificatie zijn afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de processen en procedures in uw onderneming. Dit geldt voor de advieskosten en voor het eigenlijke ISO certificeren door het certificatie-instituut.

Prijsindicatie invoeringskosten ISO 9001 certificering

De kosten voor ISO 9001 certificering zijn te verdelen in twee posten, de advieskosten en de certificatiekosten.
Een prijsindicatie in geld en tijd voor de advieskosten voor het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeringstraject begint bij circa € 2.100,00 euro aan financiële uitgaven en de kosten aan tijdsbesteding zijn enkele uren verdeeld over twee of drie weken.
De NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatiekosten bedragen minimaal een financiële investering van circa € 2.200,= euro voor de certificatie van het NEN-EN -ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem door een onafhankelijk extern ISO certificatie-instituut. Deze investeringen zijn afhankelijk van de voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde geautoriseerde certificatie instelling, van het aantal medewerkers en afdelingen in de organisatie en van de complexiteit van de voortbrengende processen voor producten en/of dienstverlening in uw bedrijf.

Voordelen / opbrengsten NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering

De voordelen en opbrengsten van ISO certificering voor uw onderneming volgens de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsnorm certificering zijn kostenbesparing en meer winst. Dit wordt bereikt door meer efficiency en meer structuur in de organisatie. 
Certificering volgens de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitssysteem certificatie-standaard zorgen voor kwaliteit van producten en diensten en dus ook voor tevreden klanten.
Met die klanttevredenheid is het eenvoudiger een gewenste stabiliteit of winstgroei voor uw onderneming te bereiken door vermindering van de benodigde verkoopkosten.
Het ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat (of certificaten) invoeren, klanttevredenheid verbeteren, ISO 9001 certificatie en ISO 9001 her-certificatie of een update van ISO 9001 certificering, leveren kostenvermindering op en meer winst.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement snel en praktisch korte tijdbesteding

Onze ISO 9001 kwaliteitsmanagement adviseurs en consultants zetten het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm voor u op, snel praktisch en eenvoudig (Less is More).
Wij stellen het ISO 9001 kwaliteitsmanagement handboek op volgens de actuele NEN-EN ISO-9001:2015 norm en leggen de processen, procedures en documenten vast voor het managen van de kwaliteit van producten en diensten volgens de actuele norm-eisen.
Het op deze wijze beschrijven van processen en procedures en het invoeren van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem levert u een zeer praktisch kwaliteitsmanagementsysteem op tegen lage kosten, met flexibele procedures en met een hoger rendement.

Interne audit

De interne audit van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem is een check naar verbetermogelijkheden van processen en procedures binnen de organisatie. De interne audit is onderdeel van ons ISO 9001 invoeringstraject en wordt uitgevoerd door onze auditor / adviseur als onderdeel van de opzet van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Wij berekenen dus voor deze interne ISO 9001 audit geen extra kosten.
Wij voeren deze interne audit uit na de implementatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem, en vóór de externe certificatie audit door een certificatie-instelling.

Offerte advieskosten ISO 9001 certificering en informatie

Wilt u meer weten over ISO 9001 norm en de kosten van ISO 9001 certificering? Wij informeren u graag verder over ISO 9001:2015, de advieskosten van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering voor uw organisatie, de waarde van het certificaat voor uw bedrijf en alle verdere uitgaven en investeringen. 
Meer gegevens en informatie en/of een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001, 14001, 27001 27002 en/of 45001 certificering in uw organisatie invoeren vraagt u hieronder aan: