ISO certificering

ISO certificering

ISO certificering is de vaststelling dat de organisatie voldoet aan de vastgestelde eisen van een ISO norm.
Om deze vaststelling van conformiteit te kunnen afgeven beoordeelt een geaccrediteerde certificatie instelling de status, eigenschappen en kenmerken van de organisatie en verleent een certificaat wanneer de organisatie aan de vastgestelde eisen voldoet.
Deze beoordeling bestaat uit een audit, waarbij een bevoegde auditor controleert, verifieert en vaststelt of de organisatie, ZZP’er, MKB bedrijf of grote onderneming, voldoet aan de normeisen.
Het ISO certificaat is een garantie en verzekering naar klanten en opdrachtgevers dat de organisatie, haar management en medewerkers zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan niet vastgelegde verwachtingen wensen.

ISO certificatie normen

ISO certificering invoeren voor de normen ISO 9001, 14001, 27001 of 45001, kortweg ISO certificering, lijkt voor veel bedrijven een moeizame klus.
Een ISO norm certificaat behalen via Kwaliteitscentrum is echter veel eenvoudiger dan algemeen wordt aangenomen.
De ISO certificering norm is een set regels die iedere organisatie herkent in de uitvoering van haar management. Het ISO certificaat betekent vooral dat u dit ook kunt aantonen.
Wij kennen de meest praktische, eenvoudige en resultaatgerichte manier om ISO certificering in te voeren voor de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001 waarbij het ISO certificaat een echt hulpmiddel wordt voor het management.

ISO certificeringsadvies

De snelste manier om een professioneel certificering project op te zetten en uit te voeren is een extern adviseur inschakelen. De certificeringsnorm ISO 9001 (of ISO 14001 of ISO 15224) is voor vele interpretaties vatbaar. Kwaliteitscentrum kent die interpretaties en de manier om het hele certificatie-traject, zonder dat het u veel tijd kost, te realiseren.

Certificeerders

Voor de certificatie-audits werken wij vaak samen met DEKRA, KIWA, Veritas, Lloyds en DNV,  de meest bekende ISO certificatieaudit-instellingen in Nederland.

ISO certificeringkosten

Wilt u direct alles weten over de invoeringskosten van ISO 9001 certificering en kosten van ISO certificatie en wilt u weten of de kosten van ISO 9001 certificering  binnen uw budget vallen? Vraag hier informatie of een offerte aan >> info / offerte ISO 9001 certificering invoeren.