ISO certificering

ISO certificering is een verificatie of de organisatieprocessen aantoonbaar voldoen aan de door de norm geëiste kwaliteit. Een onafhankelijk certificatie-instituut bevestigt dit met een ISO certificaat.

ISO certificering

De ISO is een organisatie in Genève, Zwitserland, die normen opstelt en uitgeeft in vele talen en landen. ISO is een samenwerkingsverband van internationale organisaties zoals de NEN in Nederland, de NBN in België en de DIN in Duitsland. 
ISO certificering, van één of meerdere standaarden, is het onderzoeken beoordelen en vaststellen middels een certificatie-audit, door een onafhankelijke deskundige geaccrediteerde instelling dat een organisatie proces product of persoon voldoet aan de kwaliteitskenmerken en eigenschappen volgens een ISO norm. Deze instelling controleert en verifieert of uw organisatie werkt in overeenstemming met de voorschriften eisen en regels van een ISO certificering-norm en bij vaststelling van aantoonbaar naleven van deze eisen door de organisatie behaalt u het ISO certificaat.
ISO 9001 is de wereldwijd geaccepteerde erkende en gewaardeerde norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen in bedrijven en ondernemingen. Het NEN-EN-ISO 9001:2015,  ISO 14001 of 27001 certificaat bewijst de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de organisatie, en het voldoen aan de eis voor continue verbetering van processen en klanttevredenheid.

ISO certificering invoeren, implementeren en de veranderingen in de manier van werken tot uitvoering brengen kan op een eenvoudige praktische en doeltreffende manier worden opgestart en gerealiseerd.

ISO certificatie

 certificering en certificatie omvat voor uw onderneming ook het behalen van een ISO certificaat dat wordt uitgereikt door een externe onafhankelijke deskundige certificatie instelling als schriftelijk bewijs van het voldoen aan de eisen voor certificering. Dit certificatie instituut is geaccrediteerd en geautoriseerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) en daarmee geautoriseerd om bedrijven te certificeren volgens een vastgelegd certificeringsschema en via een audit te beoordelen of het bedrijf werkt in overeenstemming met de norm.

Verbetering

Wanneer u bent gecertificeerd laat het ISO certificaat zien dat in uw onderneming de strategie, verkoop, planning voorbereiding inkoop opzet en uitvoering verlopen volgens een beheerste ordelijke structuur waarbij optimalisatie van werkwijzen en continue verbetering uw kansen in de markt verhogen en een positieve voorsprong op uw concurrenten mogelijk maakt.

Normen

ISO certificering invoeren voor de normen ISO 9001, 14001 of 27001, kortweg ISO certificering, lijkt voor veel bedrijven een moeizame klus.
Een ISO norm certificaat behalen via Kwaliteitscentrum is echter veel eenvoudiger dan algemeen wordt aangenomen. De ISO certificering norm is een set regels die iedere organisatie herkent in de uitvoering van haar management. Het ISO certificaat betekent vooral dat u dit ook kunt aantonen. Wij kennen de meest praktische, eenvoudige en resultaatgerichte manier om ISO certificering in te voeren voor de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001.

Advies

De snelste manier om een professioneel certificering project op te zetten en uit te voeren is een extern adviseur inschakelen. De certificeringsnorm ISO 9001 (of ISO 14001 of ISO 15224) is voor vele interpretaties vatbaar. Kwaliteitscentrum kent die interpretaties en de manier om het hele certificatie-traject, zonder dat het u veel tijd kost, te realiseren.

Certificeerders

Voor de certificatie-audits werken wij vaak samen met certificeerders als DEKRA, KIWA, Veritas, Lloyds en DNV,  de meest bekende ISO certificatieaudit-instellingen in Nederland.

ISO certificeringkosten

Wilt u direct alles weten over de invoeringskosten van ISO 9001 certificering en kosten van ISO certificatie en wilt u weten of de kosten van ISO 9001 certificering  binnen uw budget vallen? Vraag hier informatie of een offerte aan >> info / offerte ISO 9001 certificering invoeren.