ISO normen  richtlijnen stndaarden

ISO normen richtlijnen standaarden

De ISO certificering normen, opgesteld voor certificering van managementsystemen komen tot stand onder consensus van alle belanghebbenden. I.S.O. staat voor International Standardization Organization. ISO/TC's werken aan actualisatie van ISO standaards.  Deze Technical Committees (ISO/TC176 voor kwaliteit) komen jaarlijks bij elkaar, zie ISO/Technical committee. Zie ook ISOfocus voor meer info > ISOfocus magazine.

De normen ISO 9001 voor kwaliteit en ISO 14001 voor milieu zijn hiervan de bekendste. De norm voor informatieveiligheid, ISO 27001, is sterk in opkomst. De ISO 45001 voor Arbomanagement komt waarschijnlijk begin 2018 uit.

Certificeringsnormen

Deze ISO certificering normen hebben door deze consensus een groot draagvlak binnen de internationale gemeenschap en worden steeds meer gevraagd bij aanbestedingen en door grote opdrachtgevers.

Certificering normen en VCA als "Best Practices"

ISO certificering normen, op deze manier ontwikkeld, vormen een set van “Best Practices” voor iedere organisatie. Deze ISO normen leggen geen eisen op die uw organisatie zelf niet zou kunnen bedenken. Deze ISO normen kunnen dan ook als certificeringsnorm worden toegepast in iedere organisatie en in iedere branche.

Een ander soort norm is VCA. VCA is een veilgheids-checklist die is opgesteld door het bedrijfsleven. Hoewel geen internationale norm, is de VCA is wel bedoeld om veilig werken volgens een vaste set regels mogelijk te maken.

Organisatie richtlijn en eisen

Is uw organisatie in ontwikkeling? Gebruik dan de ISO norm voor managementsystemen, ISO 9001, als richtlijn en eisen voor de aansturing en ontwikkeling van uw organisatie.
Kwaliteitscentrum bv kan u ondersteunen bij het invoeren van de ISO 9001 of een andere managementsysteem norm.

Offerte kosten iso 9001 certificering

Voor een offerte (binnen enkele uren) van de kosten van ISO 9001 certificering invoeren
gaat u naar
>> Offerte kosten ISO 9001 certificering