ISO 14001 milieuzorg

ISO 14001

De ISO organisatie heeft ook  de ISO 14001 milieuzorg systeemnorm uitgebracht: de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
Deze 14001 norm is opgezet als een managementsysteem norm met milieuverbetering als doelstelling. ISO vraagt ook voor deze norm inzicht in de processen en procedures die hiervoor gelden. Daarnaast is wet- en regelgeving van groot belang.
De 14001 kan worden onderverdeeld in:
• Beleid ten aanzien van milieu;
• Acties opstellen als gevolg van dat beleid;
• Uitvoering van voorgenomen acties;
• controle van de uitvoering en bijstelling van acties;
• beoordeling door de directie van de behaalde doelen.

ISO 14001 milieuzorgprogramma

De ISO 14001 heeft als doelstelling continue verbetering op het gebied van milieu; 
De ISO 14001 norm vraagt om het inschatten van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie; 
Na de analyse van deze gegevens stellen we een milieuprogramma op met acties voor verbetering.

ISO 14001 certificering  eisen

Samenvattend: De ISO 14001 vraagt om het uitvoeren van een risicoanalyse. Vervolgens moet u, wanneer u gevonden risico’s wilt verminderen acties bepalen en opvolgen en voor continue verbetering zorg dragen.

Kosten ISO certificering 14001

De kosten van ISO 14001 certificering en meer informatie kunt u hier aanvragen>>Kosten ISO 14001 certificering.