ISO 9001 norm

ISO 9001 norm

ISO 9001

De ISO 9001 is de kwaliteitsmanagement norm van ISO (internationale standaardisatie organisatie uit Genève) De ISO 9001 standaard geeft organisatie eisen voor managementsystemen.De ISO 9001 is de enige standaard van de ISO 9001 serie die kan worden gecertificeerd.
De ISO 9001 stelt eisen aan de kwaliteit van product, de kwaliteit van het proces en de kwaliteit van het overkoepelend managementsysteem.

ISO 9001 norm

De ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, ook wel NEN-EN-ISO 9001:2015 is de nieuwste ISO 9001 kwaliteitsnorm en heeft in 2015 de ISO 9001:2008 vervangen.
Ook de ISO 14001 Norm met organisatie eisen voor milieumanagement is in 2015 herzien.