ISO 9001

iso 9001 > iso 9001:2008 iso 9001:2015 

ISO 9001 normen ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

De ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2000 en ISO 9001:2008 zijn niet meer geldig. De ISO 9001:2015 is de actuele kwaliteitsmanagement norm voor certificering.
De ISO 9001:2008 norm is in 2015 enigszins aangepast. Dit heeft echter weinig invloed op de eerder uitgegeven ISO 9001 certificaten volgens de ISO 9001:2008 norm van de ISO 9001 managementsystemen die door ons zijn opgezet.
De ISO managementsystemen van onze klanten, zowel MKB als ZZP, zijn al vele jaren gebaseerd op de door ISO 9001:2015 norm gevraagde High Level Structuur en het huidige door de ISO 9001:2015 certificering norm gevraagde risicomanagement. 

ISO 9001:2015 risicomanagement

Het voor ISO 9001: 2015 gevraagde risicomanagement is door Kwaliteitscentrum al sinds onze start – 35 jaar geleden – de basis voor het opbouwen van op ISO normen gebaseerde managementsystemen. Immers als u fouten wilt voorkomen moeten van tevoren de risico’s bekend zijn. Dit is ook de kern van ISO 9001 certificering en van ISO 9001 verbeteringstrajecten. Al met al voor onze klanten weinig nieuws. U heeft ook nog alle tijd voor deze aanpassingen. En: de overgangstermijn ISO 9001: 2015 is 3 jaar.

ISO 9001:2015 producteisen en veranderingen

De nieuwe ISO9001:2015 certificering norm legt meer nadruk op het voldoen aan producteisen en het beheersen van veranderingen. Deze ISO eisen zijn een wat uitgebreidere interpretatie van de reeds bestaande eisen. Ook hiermee zullen onze klanten geen echt nieuwe dingen tegenkomen.

De kern van de ISO-systemen blijft onveranderd: Wees u bewust van uw goede en minder goede kanten en signaleer structurele verbeteringen in uw organisatie. Zie > kosten en voordelen ISO 9001 certificering.

Kosten ISO 9001:2015 certificering invoeren

Kosten invoeren ISO 90012015

Meer info en een offerte? >> ISO 9001: 2015 certificering informatie en kosten.